สปอร์ตไลท์ 450Wเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
149-07000-23-636