แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 50 wเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
149-07000-23-636