ไฟถนนโซล่าเซลล์ 12 วัตต์ (รุ่นที่2)เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
149-07000-23-636